Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookie („Polityka prywatności i plików cookie”) Blue HorizONE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowanej pod numerami KRS 0000719389, NIP 525273479, REGON 369084206 w Warszawie, zwana dalej BH1 ma zastosowanie do rejestracji Uczestnika plebiscytu jako Członka społeczności BH1

Platforma do głosowania i społeczność BH1 jest prowadzona przez BH1 jako administratora danych, a BH1 odpowiada za pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Uczestnika w tym kontekście. BH1 jako administrator danych odpowiada za pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych Uczestników plebiscytu – osoby oddające głos w związku z jego udziałem w głosowaniu – plebiscycie. 

Informacje dotyczące danych osobowych, 

jakie BH1 pozyskuje od Uczestników, oraz o sposobie ich przetwarzania i wykorzystywania. 

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Administrator danych odpowiada za pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Uczestnika plebiscytu. 

Prawa uczestnika 

Na mocy RODO przysługują Uczestnikowi platformy – w szczególności, ale nie wyłącznie – następujące prawa: 

Okres przechowywania danych 

Informacje o Uczestnikach plebiscytów, ankiet, czy akcji marketingu rekomendacji BH1 przechowuje wyłącznie na tyle długo, na ile jest to konieczne do celów, dla których je pozyskano i przetworzono, lub jeżeli mające zastosowanie uregulowania prawne wymagają dłuższego okresu przechowywania i wymieniania danych, a także na tyle długo, czego wymagają od BH1 stosowne przepisy prawa. Po upływie tego pobrane okresu dane osobowe zostaną usunięte, a w szczególności, jeżeli Uczestnik wyrazi chęć usunięcia swoich danych, konta, kontaktując się z BH1 w sposób wskazany w Polityce Prywatności / powyżej. 

Zmiany w Polityce prywatności 

BH1 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i regulaminów na stronie i podstronach https://zloteinnowacje2021.pl/ w dowolnym terminie ze skutkiem na przyszłość. Ta aktualna wersja Polityki prywatności zostanie udostępniona na Platformie. Użytkownik powinien we własnym zakresie, regularnie sprawdzać, czy do Polityki prywatności nie zostały wprowadzone zmiany, by mieć pełne informacje na temat pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkownika. 

Wersja zaktualizowana: wrzesień 2021 roku, według obowiązujących przepisów RODO.